Kannattaako yrittäjän oikeusturvavakuutus ottaa?

Yritystoimintaan sisältyy aina riski joutua erilaisiin riitatilanteisiin, joihin kannattaakin varautua vakuutuksella. Yrittäjän oikeusturvavakuutus on vakuutustuote, joka tarjoaa oikeudellista suojaa ja apua yrittäjälle erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Oikeusturvavakuutus on erityisen tärkeä aloittelevalle yrittäjälle, sillä toiminnan alkuvaiheessa tehdään usein paljon erilaisia sopimuksia, eikä oikeusturvavakuutus kata sellaisia sopimuksia, jotka on tehty ennen vakuutuksen ottamista. Järkevintä on siis ottaa vakuutus mahdollisimman pian yritystoimintaa käynnistettäessä. Vakuutuksen saamisen kannalta ei ole merkitystä, onko yrityksen nimi tai yhtiöjärjestys jo hyväksytty viranomaisten toimesta.

Vakuutusmaksut vaihtelevat toiminnan alkaessa muutamista kympeistä muutamiin satoihin euroihin. Panostaminen vakuutukseen on kuitenkin kannattavaa, sillä keskimääräiset vahinkomenot yrityksen oikeusturvavahingoissa liikkuvat 6 000–8 000 euron välillä. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat yrityksen koko, toimiala ja vakuutuksen kattavuus. Toiminnan kasvaessa luonnollisesti myös riskit kasvavat, jolloin vakuutuksenkin hinta nousee.

Mitä yrittäjän oikeusturvavakuutus kattaa?

Aloittava yrittäjä joutuu tekemään toiminnan alkuvaiheessa erilaisia sopimuksia yhtiön sidosryhmien kanssa. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi työsopimukset, liiketiloihin tai tarvittaviin laitteisin liittyvät vuokra-, osamaksu-, tai leasing-sopimukset, osakas- ja alihankintasopimukset. Oikeusturvavakuutuksella yrittäjä voi korvata riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuneita asianajokuluja. Mikäli asia etenee tuomioistuimeen asti korvauskelpoisuus edellyttää, että asia käsitellään Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutuksella voidaan kattaa niin kanteen nostamisesta kuin kanteeseen vastaamisesta aiheutuvia asianajokuluja. Myös sovintoon päättyvissä, ennen oikeudenkäyntiä sovittavissa riitatilanteissa, voidaan asianajokustannukset yleensä korvata oikeusturvavakuutuksella. Tällainen riita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun asiakas pitää yritykseltä saamaansa laskua perusteettomana. Nyrkkisääntönä oikeusturvavakuutus tuo siis turvaa yrityksen yllättäviin oikeudenkäynti- ja asianajokuluihin.

Mitä kuluja oikeusturvavakuutus ei kata?

Oikeusturvavakuutuksella voidaan korvata vain välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, eli tarpeettomia kanteita ei kannata vakuutuksenkaan turvaamana nostaa. Sillä ei myöskään yleensä voida korvata yrittäjän omaa henkilökohtaista aikaa, ansionmenetyksiä tai muita vastaavia kuluja.

Jos siis yrittäjä joutuu käyttämään paljon omaa aikaa asian selvittämiseen tai menettää tuloja oikeusjutun vuoksi, vakuutus ei korvaa näitä kustannuksia. Rikosasioiden osalta oikeusturvavakuutuksella ei yleensä voida kattaa kuluja, jotka aiheutuvat virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä. Jos siis yritys on esimerkiksi syytettynä kilpailurikoksesta ei oikeusturvavakuutuksella voida korvata siitä aiheutuneita kuluja. Myös tilanteissa, joissa yritys haluaa nostaa syytteen esimerkiksi työntekijänsä salassapitorikkomuksesta, tulee yrityksen itse maksaa oikeusprosessin kulut. 

Myöskään erityistuomioistuimissa, kuten markkina- tai työtuomioistuimessa, käsiteltävien juttujen kuluja vakuutus ei kata. Suomessa oikeudenkäyntikulujen korvaaminen jää pääsääntöisesti hävinneen osapuolen vastuulle. Mikäli yritys on oikeudenkäynnin hävinneenä osapuolena, tarvitaan näiden kulujen korvaamiseen lisävakuutus. Oma vakuutuksensa tarvitaan yleensä myös yrityksen aineettomille eli IPR-oikeuksille. Jos yritys joutuu esimerkiksi patenttiriitaan, ei tavallisella oikeusturvavakuutuksella voida juristikuluja tällaisessa tilanteessa kattaa. Oikeusturvavakuutukset eivät myöskään kata tilanteita, joissa kulut aiheutuvat yrityksen konkurssista, saneerauksesta tai ulosotosta.

Vakuutuksen ottaja

Jos oikeusturvavakuutus on otettu yrityksen nimiin, sillä voidaan kattaa vain yrityksen normaalin toiminnan piirissä aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Vakuutettuina voivat itse yrityksen lisäksi olla myös yrityksen työntekijät sekä työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät. Yrittäjä ei luonnollisesti voi korvata yrityksen vakuutuksella yksityiselämässään aiheutuvia oikeudenkäynti- tai asianajokuluja, vaan yrityksen vakuutus kattaa vain vakuutuskirjaan kirjatun liiketoiminnan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yritys harjoittaa normaalina liiketoimintanaan esimerkiksi autokauppaa, ei oikeusturvavakuutuksella voida korvata asianajokuluja, jotka aiheutuvat yrityksen epäonnistuneesta kiinteistösijoituksesta.

Oikeusturvavakuutuksen ehdot

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja ne kannattaa aina käydä huolellisesti läpi vakuutusyhtiön kanssa. Yleisesti vakuutuksissa korvataan vain ne vakuutustapahtumat, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaolon aikana. Oikeusturvavakuutukset poikkeavat tästä pääsäännöstä, sillä niihin sovelletaan niin sanotun kahden vuoden sääntöä. Jos riitatilanteessa oikeusturvavakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden asioiden, joihin riita perustuu, olla syntynyt näiden kahden vuoden aikana. Tällä estetään vakuutuksen ottaminen vasta kun riita näyttää todennäköiseltä. Kahden vuoden sääntöön lasketaan vastaavan sisältöisten aiempien oikeusturvavakuutusten yhtäjaksoinen voimassaoloaika, vaikka vakuutusyhtiö olisi välissä vaihtunut. On siis tärkeää ottaa vakuutus heti toiminnan alkaessa eikä päästää sitä välillä katkeamaan. Vakuutusehdoissa asetetaan myös vakuutuksen korvaamalle summalle kattoraja ja niihin kirjataan omavastuuosuus, jonka määrä vaihtelee vakuutuksittain.

Yrittäjän oikeusturvavakuutus on siis tärkeä osa yrityksen vakuutuspakettia ja se kannattaa ottaa heti toiminnan alkaessa – riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Toiminnan alkuvaiheessa eteen tuleva oikeudenkäynti voi pahimmassa tapauksessa ajaa yrityksen konkurssiin eli oikeusturvavakuutuksen kanssa ei kannata pihtailla.

Lue seuraavaksi: Innovaatioseteli ja sen käyttäminen lakipalveluihin
Lue seuraavaksi: Mitä yrittäjän tulisi tietää reklamaatioista?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä