Business Finland yritystuki – apua yrityksen kansainvälistymiseen 

Onko yrityksesi tähtäämässä kansainvälisille markkinoille vai onko sinulla tavoitteena liiketoiminnan tai uuden tuotteen kehittäminen? Business Finland tukee yritysten innovaatioita ja kansainvälistymistä erilaisten avustusten sekä lainojen muodossa. 

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä tukee lisäksi vientiä ja erityisesti kansainvälistymistä. Business Finlandin tarjoamien yritystukien avulla, yrityksellä on mahdollisuus nopeuttaa kansainvälisille markkinoille pääsyä sekä edistää liiketoimintaansa

Tässä artikkelissa kerromme tiivistetysti Business Finlandin eri rahoitusvaihtoehdoista.

Business Finland eli yritystuki tarkoittaa – rahoitetaan esimerkiksi innovaatiosetelin avulla yrityksen toimintaa.

Mitä Business Finland tekee? 

Business Finland myöntää rahoitusta yrityksille, jotka ovat rekisteröityneet Suomeen (y-tunnus). Useissa rahoitusvaihtoehdoissa edellytetään myös henkilöresursseja, jolloin vähintään kahden henkilön tulee työskennellä päätoimisesti Suomessa. Yrityksellä ei lisäksi saa olla verovelkoja. 

Business Finlandin rahoituksen edellytyksiä 

Ennen hakemisprosessin aloittamista yrityksen tulee varmistua siitä, että sillä on riittävästi taloudellisia resursseja, sillä Business Finlandin rahoitus ei kata kokonaan yrityksen projektin kustannuksia. Tällöin yrityksen tulee olla varma siitä, että sillä on riittävästi omaa pääomaa projektin toteuttamiseen. 

Rahoituksen saamisen edellytyksenä yrityksellä tulee olla tavoitteena merkittävä kasvu kansainvälisillä markkinoilla sekä innovaatio, joka omaa kilpailukykyä. Pelkästään kotimaan markkinoilla toimivia yrityksiä, joilla ei ole tavoitteena kansainvälistyminen, eivät voi hakea Business Finland -rahoitusta.

Kenelle Business Finland on suunnattu? 

Business Finland myöntää yritystukea:

 • Suomalaisille yrityksille, erityisesti rahoitusten kohteena ovat pk-yritykset
 • Tutkimusorganisaatioille, jotka tekevät yhteistyötä yritysten kanssa 
 • Julkisille organisaatioille tietyin ehdoin

Tutustu lisää Business Finlandin toimintaan

Erilaiset rahoitusvaihtoehdot 

Business Finland tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja riippuen siitä, mistä projektista on kyse. Yleisesti rahoitusta voi käyttää yrityksen kansainvälistymiseen tai tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Eri rahoitusvaihtoehdoissa on erilaiset ehdot sille, millaisiin projekteihin ne sopivat sekä millä edellytyksillä niitä myönnetään. 

Jotta yrityksesi varmistuu täysin siitä, millainen rahoitus sopii yrityksenne projektiin – ota yhteyttä asiantuntijoihimme. He auttavat yritystäsi valitsemaan juuri oikean rahoitusvaihtoehdon. 

Tempo-rahoitus uuden tuotteen tai palvelun toimivuuteen

Tempo-rahoituksen avulla yrityksellä on mahdollisuus testata kansainvälisillä markkinoilla uuden tuotteen tai palvelun toimivuutta. Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on jokin innovatiivinen tuote

Innovatiivisen tuotteen täytyy erota jo tarjolla olevista ratkaisuista kansainvälisillä markkinoilla sekä yrityksen olemassa olevista tuotteista. 

Tempo-rahoitus: 

 • Rahoitus enintään 60 000 euroa  
 • Rahoitus kattaa 75 % projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa 
 • Oman pääoman ehtoista rahoitusta 30 000 € sekä varmistettu projektinaikainen kokonaisrahoitus
 • Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin 
Ketkä saavat Business Finland tukea?

Innovaatioseteli – erityisesti pienyrittäjälle

Innovaatioseteli on erityisesti pienten yritysten suosiossa oleva rahoitusmuoto. Sen avulla yrityksellä on mahdollisuus päästä kehittymään ja kasvamaan. Innovaatiosetelin avulla yritys voi kokeilla, selvittää ja valmistaa uutta tuotetta tai palvelua, jolla edellytetään olevan mahdollisuus menestyä kansainvälisillä markkinoilla. 

Innovaatiosetelin avulla yritys voi hankkia ja ostaa ulkopuolista osaamista ja uutta tietoa eri asiantuntijoilta. Rahoitusmuoto on tarkoitettu yhtiömuotoisille pk-yrityksille ja sitä voi saada ainoastaan yhden kerran

Innovaatioseteli:

 • Avustuksen määrä 6000 euroa ja 100 % ostettujen palvelun arvonlisäverottomasta määrästä
 • Yrityksellä on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia 
 • Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin

Explorer-rahoitus tarjoaa ulkopuolisia asiantuntijapalveluita 

Explorer-rahoitukseen kuuluu kolme eri rahoitusmallia, joiden avulla yritys voi ostaa ulkopuolisia asiantuntijapalveluita saavuttaakseen kansainväliset markkinat, yritysryhmän avulla selvittää yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla tai osallistua kansainvälisiin messutapahtumiin. 

Kaikki Explorer-rahoituksen mallit ovat avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa myöhemmin takaisin

Market Explorer

Rahoitus suunnattu yli 5-vuotiaille pk-tai midcap-yrityksille, jonka avulla yritys voi ostaa ulkopuolisen asiantuntijan tekemään yritykselle markkinaselvityksen, sekä hankkimaan tietoa uudesta kansainvälisestä markkinasta. Yrityksellä edellytetään olevan oma, vähintään idea- tai pilotointivaiheessa oleva tuote, palvelu tai liiketoimintamalli

Rahoituksen määrä on 5 000–40 000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kustannuksista.

Group Explorer 

Rahoitus tarkoitettu yritysryhmille, joiden tavoitteena on yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Yritykset voivat käyttää rahoitusta muun muassa yhteisten liiketoimintamallien suunnitteluun kansainvälisillä markkinoilla tai ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen ostamiseen

Rahoitusta myönnetään 4–10 yritysryhmälle, joista puolet on oltava pk-yrityksiä. 

 • Rahoituksen määrä on pk-yrityksille 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista
 • Midcap- ja suuryrityksille avustus on 40 % hyväksytyistä kustannuksista
 • Rahoituksen suuruus on 2 500–20 000 euroa/yritys

Exhibition Explorer 

Rahoituksen avulla pk -ja midcap-yritykset voivat rahoittaa yrityksen osallistumista kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee rahoitusta samoille messuille. Vähintään puolet tästä tulee olla pk-yrityksiä.

 • Rahoituksen määrä pk-yrityksille enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • Midcap-yrityksille rahoitus 40 % hyväksyttävistä kustannuksista 
 • Rahoituksen suuruus 1 000–35 000 euroa/yritys 

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tutkimus- ja kehitysrahoitus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksen avulla yrityksellä on myös muun muassa mahdollisuus testata ja todentaa uusien ratkaisujen toimivuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Tutkimus- ja kehitysrahoitus on tarkoitettu pk-, midcap- ja suuryrityksille. Rahoituksen määrä riippuu yrityksen suuruudesta, vientitavoitteista ja resursseista. Rahoitus on joko avustusta tai lainaa. 

Avustuksen saaminen: 

 • Tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on luoda ja hankkia yritykselle uutta tietoa kilpailuedun luomiseksi kansainvälisillä markkinoilla sekä luoda valmiuksia myöhemmälle kehittämistyölle 
 • Pk-yrityksille avustusta myönnetään enintään 50 % projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
 • Avustuksen määrä Midcap- ja suuryrityksille 40 % projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

Lainan saaminen: 

 • Tarkoitettu yrityksen tuotekehitykseen tai pilotointiin, joka on lähellä kaupallistamista 
 • Pääsääntöisesti laina kattaa enintään 50 % projektin kustannuksista
 • Perustellusta syistä laina voi kattaa 70 % projektin kokonaiskustannuksista

Miten rahoitusta voi hakea? 

Ennen rahoituksen hakemista yrityksen tulee suunnitella rahoitettava hanke huolellisesti ja määritellä hankkeen tavoitteet. Myös oma rahoitus projektiin tulee olla varmistettu. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa. 

Business Finlandin hakemus tulee tehdä huolellisesti ja siinä tulee kertoa yksityiskohtaisesti muun muassa liiketoiminnan nykytila, tulevaisuuden kasvuvisio ja rahoitettavan hankkeen toteutussuunnitelma sekä tavoitteet. Rahoitusta hakevan yrityksen on myös syytä muistaa, että Business Finlandin rahoitukset ovat kilpailtuja, jolloin vain osa hakemuksista hyväksytään

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yrityksen tulee muistaa tehdä Business Finlandille raportointi ja kustannusseuranta, jonka ohjeet riippuvat rahoitusmallista. 

Yritysjuristi auttaa rahoituksen hankinnassa 

Mikäli yrityksesi hakee ensimmäistä kertaa Business Finlandin rahoitusta, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijoihimme jo ennen hakemuksen tekemistä. Näin pystymme ajoissa selvittämään rahoituksen saamisen mahdollisuutta sekä varmistumaan siitä, että yrityksesi hakee oikeaa rahoitusmallia. 

Autamme yritystäsi myös rahoitushakemuksen tekemisen jälkeisten velvollisuuksien täyttämisessä sekä yrityksesi lakiasioissa. Tutustu lisää palveluihimme ja ota yhteyttä. 

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä