Riidanratkaisu

Riidanratkaisuun perehtyneillä juristeillamme on pitkäaikainen ammattitaito ja kokemus riita-asioiden ratkaisemisesta. Juristeiltamme löytyy erikoisosaamista moniin oikeudenaloihin liittyvien riitaisuuksien ratkaisemisesta kattaen esimerkiksi yhtiö-, sopimus-, rahoitus- ja työoikeudelliset riita-asiat.

Vahva yritysjuridiikan tuntemus yhdistettynä liiketoimintalähtöiseen työskentelytapaan auttaa meitä hahmottamaan, miten riidat kannattaa ratkaista kustannustehokkaasti ja yrityksenne liiketoiminnan kannalta parhaalla tavalla.

Juristiemme vahvojen neuvottelutaitojen ansiosta monet hoitamistamme asioista sovitaan päämiestemme kannalta erinomaisin ehdoin ennen kuin riidat etenevät tuomioistuimen tai välimiesoikeuden käsittelyyn. Avustamme päämiehiämme niin erilaisten reklamaatioiden ja vaatimusten kuin tällaisiin annettavien vastausten laatimisessa.

Aina nopeaa sovintoa ei saada aikaiseksi, jolloin juristeillamme on vankkaa kokemusta riita-asioiden sovittelusta sekä ratkaisemisesta oikeudessa tai välimiesmenettelyssä sekä muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä. Osaamisemme kattaa muutoksenhakuasiat ja oikeudenkäynnit kaikissa oikeusasteissa.

Toisinaan yritykset kohtaavat hallinto-oikeudellisia ongelmia esimerkiksi erilaisten lupa-asioiden kanssa. Turvaamme yrityksenne etuja jo hakemuksen laatimisvaiheessa ja tarvittaessa ajamme etuasi hallintotuomioistuimessa.

Palvelemme asiakkaitamme myös talouselämän rikoksiin liittyvissä kysymyksissä rikosprosessin jokaisessa vaiheessa.

Palvelumme:

  • Reklamaatiot, vaatimukset ja vastaukset
  • Neuvottelut
  • Sovittelut
  • Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa
  • Välimiesmenettelyt
  • Lautakuntamenettelyt
  • Muutoksenhaku ja valitukset
  • Hallintomenettelyt ja muutoksenhaku hallintoviranomaisten päätöksiin
  • Avustaminen talousrikosasioissa ja muissa yritystoimintaan liittyvissä rikosasioissa

Lue seuraavaksi: Mitä yrittäjän tulisi tietää reklamaatioista?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä