Uudistettu innovaatioseteli

Business Finland on vuonna 2024 tehnyt muutoksia moniin rahoituspalveluihin, joista innovaatioseteli on ollut yhtenä muutoksen kohteena. Innovaatiosetelin isoimmat muutokset koskevat kohderyhmän, käyttökohteen ja yrityksen omarahoitusosuuden -ehtojen muutoksia. Uudistuksien taustalla on tarkoituksena tukea entistä paremmin tutkimus- ja kehitystoimintaa, sekä luoda edellytykset kestävälle kansainväliselle kilpailuedulle. 

Innovaatioseteliä uusilla ehdoilla on voinut alkaa hakemaan 24.1.2024 alkaen. Vuonna 2023 jätetyt hakemukset arvioidaan hakemushetken perusteella. 

Kohderyhmä 

Innovaatioseteliä voivat hakea alle 5-vuotiaat pienet yritykset, joilla on kansainvälistä potentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Uutena ehtona aiempaan on tullut yrityksen ikää koskeva rajoitus, jolloin yli 5-vuotiaat yritykset eivät enää voi saada tukea. Ikä lasketaan yrityksen kaupparekisteriin rekisteröimispäivästä lähtien. 

Yrityksen koko luokka tulee olla pieni: työntekijöitä yrityksessä täytyy olla alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taasen loppusumma saa olla enintään 10 miljoonaa euroa. 

Uusien ehtojen myötä innovaatiosetelistä on myös poistettu vaatimus päätoimisesta yrittäjyydestä tai kokoaikaisesta työntekijästä yrityksessä. Aikaisemmin edellytettiin, että yrittäjä oli ollut päätoiminen yrittäjä vähintään 3 kuukautta tai yrityksessä oli ollut vähintään yksi kokoaikainen työntekijä. 

Käyttökohteet

Merkittävin muutos innovaatiosetelissä ovat käyttökohteen muutokset. Käyttökohteita on muutettu niin, että rahoitus kannustaa yhä enemmän yrityksiä t&k -toimintaan, eli tutkimus- ja kehitystoimintaan. Aikaisemmin seteliä oli mahdollisuus käyttää useampiin erilaisiin käyttökohteisiin, mutta uudistettujen ehtojen myötä seteliä voidaan käyttää enää vain kolmeen tarkoitukseen.

​Uudistetut käyttökohteet: 

1. Tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen.

2. Teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat ja tavaramerkit) suojattavuusselvitykset ja näiden ensihakemusten hakuprosessi.

3. Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut.

Yritys voi edelleen valita vapaasti yhden tai useamman palveluntarjoajan, mutta rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on palveluntarjoajan riittävä osaaminen halutusta käyttökohteesta. 

Minkälaisiin lakipalveluihin voi saada innovaatiosetelillä tukea?

Innovaatioseteliä voi hyödyntää monenlaisissa lakipalveluissa, jotka tukevat yrityksen innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Näitä palveluita voivat muun muassa olla:

1. Tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen: Tämä voi kattaa muun muassa teknologian lisensointiin liittyviä lakipalveluja: Neuvonta ja sopimusten laadinta teknologian lisensointiin liittyen.

2. Teollisoikeuksien ja immateriaalioikeuksien neuvonta ja hakuTämä voi kattaapatenttien, hyödyllisyysmallien, mallisuojien ja tavaramerkkiensuojattavuusselvitykset ja näiden ensihakemusten hakuprosessit.

Avustuksen määrä 

Uusien ehtojen myötä myös avustuksen määrä on muuttunut. Uuden innovaatiosetelin avustuksen määrä on: 

• 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

• Avustus on korkeintaan 4 500 euroa. 

• Yrityksen omarahoitusosuus on 1 500 euroa. 

Ennen vuotta 2024 innovaatiosetelin rahoituksen määrä ja omarahoitusosuus ovat vaihdelleet vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2023 avustuksen määrä oli 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelun arvonlisäverottomasta määrästä. Omavastuuosuus oli nolla euroa. 

Hakeminen

Business Finland myöntää yritykselle innovaatiosetelin hakemuksen perusteella ja rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun yritys on lähettänyt hakemuksen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat asiantuntijapalvelujen ostot ja teollisoikeuksien ensihakemuksiin liittyvät viranomaismaksut.

Innovaatiosetelin hakemisprosessi alkaa siitä, että yritys valitsee palveluntarjoajan, jonka kanssa sopii projektin toteuttamisesta. Tämän jälkeen hakemus tehdään ja lähetetään Business Finlandille. Myönteisen päätöksen saamisen jälkeen yritys voi toteuttaa projektin palveluntarjoajan kanssa. 

Hakemusprosessin viimeisessä vaiheessa projektista tulee raportoida Business Finlandille. Loppuraportin yritys voi lähettää heti, kun projekti on toteutettu ja palveluntuottajan lasku on maksettu. Business Finland maksaa siis yritykselle innovaatiosetelin sen jälkeen, kun yritys on ensin maksanut ulkopuolisen palvelutarjoajan laskun. 

Loppuraportissa tulee olla esitettynä projektissa aikaansaadut tulokset. Yrityksen tulee selvittää, miten projektisuunnitelmaa on toteutettu ja mitä toimenpiteiden tuloksena on syntynyt. Loppuraporttiin tulee myös liittää palveluntuottajan selvitys, mittauspöytäkirja tai kuva protosta. Business Finland maksaa innovaatiosetelin loppuraportin perusteella. 

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä