Vesa Saarinen

Yritysjuristi

029 7050 0077

Avustan asiakkaitamme sopimus-, vahingonkorvaus- ja ympäristöoikeudellisissa kysymyksissä sekä erimielisyyksien ratkaisemisessa näillä oikeudenaloilla.

Hoitamani toimeksiannot liittyvät usein erityyppisiin yritysten sopimuksiin, kuten franchise-, palvelus-, urakka- ja kuluttajasopimuksiin sekä sopimuksista aiheutuviin riitoihin.

Työskentelen myös yritysten ympäristövastuita koskevien kysymysten parissa. Ympäristöön vaikuttavia hankkeita ja toimintoja koskevat jälkivalvontamenettelyt ovat mielenkiinnon kohteitani. Olen perehtynyt laajalti elinkeinotoiminnassa käytettyjen kiinteistöjen maaperän pilaantumisesta seuraaviin yksityis- ja julkisoikeudellisiin kysymyksiin.