Vesa Saarinen

Juristiharjoittelija

Avustan toimistomme juristeja sopimus- ja yhtiöoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa tekemällä juridisia selvityksiä ja luonnostelemalla asiakirjoja.