Miksi perustaa holdingyhtiö?

Holding yhtiön tarkoituksena on toisen yhtiön tai yhtiöiden omistaminen, hallitseminen ja valvominen. Tutustu perustamiseen ja hyötyihin.

Holdingyhtiötä koskevat samat säännökset kuin mitä tahansa yhtiötä. Yhteisövero on kiinteä 20 %, kun taas yksityishenkilön pääomatulovero on 30 tai 34 %, riippuen pääomatulojen määrästä. Holdingyhtiöjärjestelyllä saavutetaan usein verohyötyjä silloin kun tuloja realisoidaan.

Pörssiosakkeita osakesäästötilin kautta hallinnoidessa on verohyöty hiukan kaventunut verrattuna siihen, kun osakesäästötiliä ei ollut. Tällöin vaihtoehtona oli erinäiset vakuutuskuoret, jonka kautta omaisuuserien hallinnointi onnistui verohyödyt hyödyntäen ja salassa julkisuudelta.

Palatakseen holdingyhtiöaiheeseen on muistettava, että rahan tuloutuessa holdingyhtiöön, ovat nämä rahat vasta yhtiöllä, ja rahan lopullisen verotuksen taso riippuu siitä, kuinka nopeasti ja miten rahat nostetaan yhtiöstä. On myös yleistä, että sijoitustoimintaan kuuluu velkarahoitus eli niin kutsuttu ”vipu”.

Velkarahoitus sijoitustoiminnassa nähdään usein korkeana riskinä, joka pitää paikkansa. Holdingyhtiöllä on kuitenkin mahdollista siirtää osaltaan henkilökohtaiset sijoitustoiminnan riskit yhtiön riskeiksi. Näin ollen pelkästään verohyödyt eivät ole ainoita etuja mitä omaisuuserien siirrosta holdingyhtiön alle syntyy.

Sijoitustoiminnan varallisuus holdingyhtiöön on mahdollista siirtää pääsääntöisesti yhtiöön joko pääomasijoituksena tai pääomalainana. Pääomalainana siirretty varallisuus takaa sen, että laina ja sen korko voidaan maksaa takaisin lainaajalle yhtiön saamista sijoitustuotoista. On kuitenkin huomioitava, että velka pienentää yhtiön nettovarallisuutta ja tällöin osakkeen matemaattista arvoa, jolloin kevyimmin verotetun osingon määräkin pienenee. Vaihtoehtoisesti sijoitusomaisuutta voi siirtää myös apporttina yhtiöön, jolloin vastineena toimii holdingyhtiön osakkeet sijoitusvarallisuutta vasten.

Negatiivisena huomiona varojen siirtoon, on se, että apporttina siirrettyihin omaisuuksiin kohdistuu varainsiirtovero, siitä omaisuudesta, joka siirretään yhtiöön. Siirrettävän omaisuuden arvo katsotaan varojen käyvästä arvosta. Kuitenkaan sijoitusrahasto-osuuksia, pörssiosakkeita tai vakuutuksia varainsiirtovero ei koske.

Holdingyhtiön hyödyt

Holdingyhtiön perustamiselle on usein useitakin syitä. Päällimmäisenä on verosuunnittelu, mutta, riskienhallinta, pääomien helpompi hallinta ja valmistautuminen yhtiön myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen ovat niin ikään yleisiä syitä holdingyhtiöiden perustamiseen.

Suuren hyödyn saa erityisesti niissä tilanteissa, joissa realisoituja tuloja ei siirretä omaan käyttöön, vaan ne jatkosijoitetaan uusiin kohteisiin holdingyhtiössä. Näissä tilanteissa yhtiö pystyy tekemään merkittäviä verosäästöjä. Tilannetta usein kuvataan termillä korkoa korolle -ilmiö.

Tämä ilmiö toimii pitkälle samalla tavalla, mutta hyvin rajoitetusti myös osakesäästötilin tai vakuutuskuoren kohdalla. Osakesäästötilin siirretyn likvidin omaisuuden määrä on enintään 50.000 euroa. Holdingyhtiön ensisijainen hyöty tulee siitä, että yhtiöön siirrettyjä osinkoja on verotettava ainoastaan kerran yhteisöverokannalla. Silloin kun sijoitustoiminta jatkuu pitkään, saavutetaan veroetu siihen verrattuna, että sijoitustoiminta tulisi joka kerta henkilöverotuksen piiriin ja vasta verotuksen jälkeen likvidiomaisuus olisi jatkosijoitettavissa. Holdingyhtiön avulla on siis mahdollista siirtää verotusta myöhemmäksi ja kasvattaa suurempi sijoituspääoma tuoton hankkimiseen.

Hyötyä usein tarkastellaan vertaamalla saman osingon sijoittamista uudelleen holdingyhtiön ja henkilön A:n kautta. Noteeraamattomasta yhtiöstä, kuten holdingyhtiöstä, saatuja osinkoja verotetaan ansiotulona tai pääomatulona sekä osa osingosta voi olla verotonta. Mikäli osinko on alle 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, on jaetusta osingosta 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa aina 150 000 euroon saakka. Jos taas osinko ylittää osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 %:n tuoton, ylimenevästä osasta 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 25 % verotonta tuloa. Mikäli samaiselle henkilölle A, jaettaisiin sama osinko, olisi siitä verokanta aina 30 000 euroon asti 30 % vuodessa ja kun pääomatulo ylittää 30 000 euroa pääoma verokanta 34 %.

Holdingyhtiön perustaminen

Holdingyhtiön perustaminen maksaa aina vähintään viranomaiskulut. Oman pääoman vaatimusta osakeyhtiössä ei enää tarvita, joten likvidin omaisuuden kiinnittämistä yhtiön omaan pääomaan ei tarvita. Kannattaa kuitenkin huomioida, että yhtiön ylläpitämiseen liittyy aina hallinnollisia kuluja, raportointeja ja vaatimuksia. Toisaalta markkinoilla on paljon tarjolla erilaisia palveluita, joilla yhtiön ylläpitäminen hoituu kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.

Tarvitsetko neuvoja holdingyhtiön perustamisessa? Saat kauttamme avun niin holdingyhtiön vaikeimpiin asioihin, räätälöidyn kokonaispaketin holdingyhtiön perustamiseen kuin apua yhtiön jatkuvaan liiketoimintaankin. Tehdään holdingyhtiön perustaminen tehokkaasti, sovitaan tapaaminen ja kartoitetaan yhtiön perustamiselle kiinteä hinta. Pitkällä kokemuksella perustamme juuri teidän tilanteeseenne sopivan holdingyhtiön ja mahdollistamme korkoa korolle -ilmiön myös teille. Ota yhteyttä ja tutustu juristeihimme.

Lue seuraavaksi: Kannattaako yrittäjän oikeusturvavakuutus ottaa?

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä