Yritystuki ja rahoitus startupeille 

Nuorten ja kasvuhakuisten startup-yritysten on mahdollista saada Suomen valtion myöntämillä yritystuilla merkittävää apua liiketoimintansa kehittämiseen. Yrityksesi voi saada tukea esimerkiksi kehittämisprojekteihin, liiketoiminnan käynnistämiseen, investointeihin tai kansainvälistymiseen.

Tukea voi saada myös erilaisiin hankkeisiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi innovaatioihin, digitalisaatioon tai ympäristöystävällisyyteen. Yritystuilla voi olla suuri merkitys varsinkin startupin alkutaipaleella, kun kassavirtaa ei vielä välttämättä ole. 

Myös myöhemmin tuotteita tai palveluita kaupallistettaessa taikka kansainvälistä kasvua tavoiteltaessa, on erilaisia tukia mahdollista saada. Yritystukien suurimmat myöntäjät ovat tässä artikkelissa tarkemmin käsiteltävät Business Finland (ent. Tekes) ja ELY-keskukset. 

Yritysrahoitusta pk-yritysten ja startuppien tukemiseen.

Business Finland yritystuki startupeille 

Business Finlandin tarjoamat liiketoiminnan tuet liittyvät erityisesti innovaatioihin ja kansainvälistymistä koskeviin hankkeisiin. Rahoituksen avulla voidaan tukea merkittävää kasvua tavoittelevien pk-yritysten toimintaa tai tukea projekteja, jotka tuottavat suurta kansainvälistä kilpailuetua yritykselle. 

Suurimmalla osalla niistä voi kustantaa 50 % projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta tarjolla on myös ilman omarahoitusta saatavia tukia kuten Innovaatioseteli.

Business Finlandilta yritystukea haettaessa tulee muistaa, että rahoitus on aina kilpailtua, eikä sitä saa automaattisesti, vaikka yritys täyttäisi rahoituksen myöntämisen vähimmäiskriteerit. 

Yhdessä yritysjuristiemme kanssa huolellisesti laadittu tukihakemus, lisää todennäköisyyttä rahoituksen saamiselle. Tarkempia tietoja tukien myöntämisen edellytyksistä löydät Business Finlandin verkkosivuilta.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on Business Finlandin myöntämä tuki kansainvälistä potentiaalia omaavien yritysten innovaatiotoimintaan. Innovaatiosetelin arvo nousi vuoden 2023 alusta alkaen 6000 euroon ja tuen määrä on 100 prosenttia setelillä ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta summasta. 

Myönnetty tuki maksetaan suoraan sitä hakevalle yritykselle sen jälkeen, kun tämä on hyväksynyt palveluntarjoajan työn ja maksanut tälle palkkion. 

Neuvontapalvelun tai ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen

Innovaatiosetelin avulla yritys voi esimerkiksi hankkia neuvontapalveluita tai käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa tiettyyn kehittämishankkeeseen. Innovaatiosetelillä on tarkoitus ostaa ulkopuolista osaamista, jota tuen hakijalla itsellään ei ole. 

Lakipalveluista innovaatioseteliä voi käyttää esimerkiksi tuotteen tai palvelun kaupallistamiseen liittyviin sopimusasioihin tai ideansa suojaamiseen patentilla tai tavaramerkillä. 

Innovaatioseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivämäärästä ja sitä voi hakea Business Finlandin verkkosivuilta. 

Tutustu lisää rahoitustuen hakemiseen toisesta artikkelistamme

Exhibition Explorer -rahoitus

Business Finlandin Exhibition Explorer -rahoitus on tarkoitettu startupeille, jotka haluavat osallistua B2B-messuille ulkomaille. Sen myöntämisen perusedellytyksenä on, että vähintään neljä pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille. 

Rahoituksen avulla yritys voi kustantaa esimerkiksi näyttelyn osallistumismaksun, matka- ja majoituskulut sekä näyttelytilojen vuokran. Tavoitteena on tukea yritystä löytämään uusia asiakkaita ja markkinoita sekä vahvistamaan yrityksen brändiä ja näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla

Tuen määrä on enintään 30 000 euroa ja 50 prosenttia kaikista projektiin hyväksyttävistä kustannuksista.

Group explorer -rahoitus

Group explorer on 4‒10 tukikelpoisen yrityksen ryhmälle tarkoitettu rahoitusmuoto yhteisten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen. Ryhmään pitää kuulua vähintään neljä toisistaan riippumatonta yritystä ja yrityksistä puolet tulee olla pk-yrityksiä. 

Avustusosuus on 40–50 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja vähintään 2 500 euroa ja enintään 20 000 euroa yritystä kohden. 

Avustusta voi käyttää esimerkiksi kansainvälisille markkinoille suunnatun liiketoimintamallin suunnitteluun, mallisopimusten teettämiseen potentiaalisille kumppaneille tai markkinaselvityksen tekemiseen

Yritysjuristimme avustavat kaikissa sopimusten laatimiseen ja kansainvälisiin markkinoihin liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Ota yhteyttä Yritysjuristiin

Talent ja Tempo -rahoitukset 

Talent-rahoitus on kansainvälistä kasvua innovatiivisella palvelulla, tuotteella tai liiketoimintamallilla hakeville startupeille suunnattu rahoitus. Sen määrä on enintään 50 000 euroa ja enintään 50 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 

Rahoitettavan projektin tavoitteena tulee olla henkilöstön kansainvälistymistaitojen lisääminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien toimintamallien pilotointia tai sellaisen kehittämistä myytäväksi palvelutuotteeksi taikka kansainvälisten osaajien rekrytointia

Tempo-rahoitus on alle viisi vuotta toimineille startupeillejoilla on uusi tuote- tai palveluidea, suunnattu enintään 60 000 euron suuruinen rahoitus. Sillä voi kattaa enintään 75 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 

Tempo-rahoituksella voi rahoittaa esimerkiksi kehitettävän palvelun tai tavaran pilotointia kansainvälisille markkinoille, kontaktoida potentiaalisia asiakasryhmiä tai tehdä patentteja tai tavaramerkkejä koskevia selvityksiä

NIY-rahoitus 

Nuorille ja innovatiivisille alle viisi vuotta toimineille startup-yrityksille, joilla on suuri liiketoimintapotentiaali ja jo merkittävää liikevaihtoa, Business Finland tarjoaa NIY-rahoitusta. 

Rahoitus myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, joista kaksi ensimmäistä on 250 000 €:n suuruista avustusta ja kolmannen jakson rahoitus 750 000 €:n lainaa. Business Finlandin osuus rahoituksesta on enintään 75 prosenttia. 

Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, myyntiin tai ulkopuolisen rahoituksen hankintaan

Tutkimus ja kehitysrahoitus 

Business Finland voi myöntää startupeille rahoitusta tai lainaa erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Avustukset kohdistuvat tiedonhankintaan ja tutkimukseen, ja laina tuotteen tai palvelun kehittämiseen. 

Lainoissa on matala 1 prosentin korko ja pääsääntöisesti niitä myönnetään ilman vakuuksia. Avustusten suuruudet ovat yrityksen kokoluokasta riippuen enintään 40 tai 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

ELY-keskusten yritysrahoitus

Paikalliset ELY-keskukset ovat toinen tärkeä startupeille yritystukia myöntävä taho. Niiden tarjoamista tuista tärkeimpiä ovat kehittämisavustus ja Kasvun kiihdyttämisohjelma. 

ELY-keskukset ovat myös suuria EU-tukien myöntäjiä. Niiden myöntämät tuet ovat Business Finlandin tavoin harkinnanvaraista valtionavustusta. 

Kehittämisavustus 

Yrityksen kehittämisavustus on pk-yrityksille suunnattu avustus, investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin. Avustuksen kehittämiskohteena on ensisijaisesti yrityksen kansainvälistyminen.

ELY-keskuksen myöntämä yritystuki, jolla voi kattaa enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista eli yrityksen tulee rahoittaa kehittämishankkeesta itse vähintään puolet. Hankkeen maksimikoko on 200 000 €. 

Kehittämisavustusta ei myönnetä yrityksille, joiden toimiala on maataloustuotteiden jalostus tai maa-, metsä- tai kalatalouden alkutuotanto. Kehittämisavustuksen myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja riittävä omarahoitus. 

Rahoituksen avulla voidaan rahoittaa esimerkiksi vientiä ja kansainvälistymistä tai auttaa uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämisessä

Kasvun kiihdyttämisohjelma

Tueksi kasvua ja kansainvälistymistä varten ELY-keskus tarjoaa Kasvun kiihdyttämisohjelma -rahoitusta. Tuella voi kustantaa enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, jotka voivat olla enintään 100 000 euroa. 

Rahoituksen pääpaino kohdistuu yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen, eikä sillä voida rahoittaa investointeja. Tuen avulla voidaan esimerkiksi palkata yritykseen kansainvälistymisosaajan (max. 12 kk), kustantaa messuihin liittyviä matka- ja muita kuluja, pilotoida tuotetta, valmistaa pienimuotoisen prototyypin tai tehdä erilaisia aineettomiin oikeuksiin liittyviä selvityksiä. 

Muut yritystuet startupeille 

Muita startupeille myönnettäviä yritystukia ovat esimerkiksi starttiraha ja erilaiset maaseudun yritystuet. Näitä käsitellemme tarkemmin yritystukia yleisemmin koskevassa artikkelissamme.

Tarvitsetko apua yritysrahoituksen hankinnassa?

Yrityksesi rahoitusta pohtiessasi, voit hakea tukea liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi Business Finlandin avulla. 

Asiantuntijamme ovat työskennelleet yritysten rahoitusten parissa ja he varmistavat, että sinäkin voit saada hakemasi rahoituksen. Ota yhteyttä Yritysjuristiin

Tutustu seuraavaksi: Yritystuet

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä