Yritysjärjestely ja yrityksen rahoitus

Onnistuneen yritysjärjestelyn maaliin viemisen kulmakivenä on rahoituspohjan järkevä ja tehokas suunnittelu. Tyypillisen pankkilainan lisäksi vaihtoehtoja on useita. Asiantuntijan käyttäminen yrityksen järjestelyssä on erittäin suositeltavaa, sillä varsinkaan pienemmissä yrityksissä tietotaitoa eri rahoitusmahdollisuuksista ei yleensä löydy. 

Etsitkö lisätietoa yrityksen eri rahoitusvaihtoehdoista? Käsittelemme tässä artikkelissa yleisimpiä pk-yritysten yritysjärjestelyjen rahoitusmuotoja ja niissä huomioitavia seikkoja. 

Yrityksen rahoitus vierasta pääomaa hyödyntäen.

Yrityksen rahoitus – millaisissa yritysjärjestelyissä rahoitukselle voi olla tarvetta?

Yritysjärjestelyissä yrityksen rahoituksena käytetään pääsääntöisesti aina ulkopuolista rahoitusta, koska harvalla yrityksellä on yksinkertaisesti varaa rahoittaa järjestelyä itse. Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen voi olla järkevää myös esimerkiksi silloin, kun yritys ei halua käyttää omia osakkeitaan kauppahinnan tai sen osan maksamiseksi. 

Rahoitusta voidaan tarvita esimerkiksi yrityskauppaan, investointeihin tai yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi. 

Pankkilaina

Perinteinen pankkilaina on yhä suosituin tapa rahoittaa erilaisia yritysjärjestelyjä. Sen etuja ovat korkojen verovähennyskelpoisuus ja lainan halpuus, mikäli vakuudet ovat kunnossa. 

Pankkilainassa lainasopimus on sopimusvapauden nojalla vapaasti sovittavissa eli laki ei juurikaan sääntele niitä. Pankit vaativat lainalle yleensä vakuutta, joka voi olla esimerkiksi yrityksen omistama liiketila tai yrittäjän henkilökohtainen takaus. 

Muut rahoituslaitokset kuin pankit voivat tarjota myös vakuudettomia lainoja, mutta riskipitoisuutensa vuoksi niissä on yleensä korkea korko ja/tai pieni lainasumma. 

Finnveran rahoitusvaihtoehdot

Finnvera on valtion erityisrahoitusyhtiö, joka tarjoaa monenlaisia rahoitusvaihtoehtoja pk-yrityksille. Finnvera tarjoaa niin suoraa yrityslainaa kuin toimii takaajana pankkilainalle. Rahoitusta voi saada esimerkiksi osake- tai liiketoimintakaupan tekemiseen tai käyttöpääoman kasvattamiseen

PK-yritysten yritysjärjestelyihin tarjottavia takauksia ovat esimerkiksi PK- ja Finnvera -takaukset. PK-takaus on yli 3 vuotta toimineille pk-yrityksille suunnattu vakuudeton takaus, jolla voi taata 80 prosenttia pankilta otettavan lainan määrästä. Koska takaus on vakuudeton ei yrittäjältä edellytetä vastavakuutta Finnveralle. 

On hyvä muistaa, että pankki tosin yleensä edellyttää omalle osuudelleen vakuutta. Takauksen enimmäismäärä on 120 000 euroa, jolloin lainasumma voi suurimmillaan olla 150 000 euroa. Toinen vaihtoehto on Finnvera-takaus, jossa takausosuus on yleensä 50–80 prosenttia lainan määrästä. 

Finnvera-takaus edellyttää yrittäjältä vakuutta, joka neuvotellaan tapauskohtaisesti. Finnvera tarjoaa takausten lisäksi myös eri lainavaihtoehtoja kuten Finnvera- ja Kasvulainaa. 

Välirahoitus

Välirahoitus eli mezzanine on vieraan ja oman pääoman rahoituksen välimuoto, jota käytetään usein yrityskauppoja rahoitettaessa. Yleisimmät välirahoitusmuodot ovat pääoma-, optio- tai vaihtovelkakirjalainana

Pääomalaina on yleensä yrityksen omistajien yritykselle myöntämä laina, jonka ehdot ovat sopimusosapuolten välillä vapaasti sovittavissa. Sovittavat ehdot kuitenkin vaikuttavat siihen, miten lainsäädäntö suhtautuu lainaan eli käytännössä määrää, miten laina on esitettävä yrityksen kirjanpidossa. 

Pääomalaina maksetaan muita velkojia huonommalla etuoikeudella konkurssissa tai yrityssaneerauksessa. 

Optiolaina

Optiolaina on laina, jossa sijoittaja saa lainaamansa pääoman vastikkeeksi yhden tai useamman option eli warrantin. Lainanantaja saa siis lainan normaalin takaisinmaksun lisäksi oikeuden merkitä yhtiön osakkeita tietyllä hinnalla tiettynä aikana. 

Optiolainalle maksettava korko on yleensä selvästi markkinakorkoja pienempi. Vaihtovelkakirjalainalla tarkoitetaan kaikkia lainoja, joissa on vaihto-oikeus yhtiön osakkeisiin. 

Lainanantaja pääsee pääomalainalla suoraan yhtiön osakkeenomistajaksi. Esimerkiksi osakeanti voidaan toteuttaa vaihtovelkakirjalainalla ja sitä käytetäänkin yleensä suuren rahoitustarpeen tilanteessa. 

Oman pääoman ehtoinen rahoitus 

Oman pääoman ehtoisella rahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, joka lasketaan yhtiön taseessa omaan pääomaan. Oman pääoman ehtoisia rahoitusmuotoja ovat yleinen ja suunnattu osakeanti, pörssilistautuminen, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) ja osakepääoman korottaminen. Oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta säädetään osakeyhtiölaissa

Osakeanti 

Osakeannissa yritys antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakeannista säädetään osakeyhtiölaissa ja siitä päätetään yhtiökokouksessa. 

Osakeannissa vanhoilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Mikäli osakkeita halutaan tarjota merkittäväksi vain osalle omistajista tai ulkopuolisille, voidaan järjestää suunnattu osakeanti. 

Suunnattu osakeanti edellyttää osakeyhtiölain mukaan painavaa taloudellista syytä sekä kahden kolmasosan määräenemmistön ääniä yhtiökokouksessa. Osakkeiden merkintähinta voidaan järjestettävästä annista riippumatta määritellä vapaasti.

Osakeyhtiölaki kuitenkin edellyttää kaikkien osakkeenomistajien tasapuolista kohtelua, joten osakkeen käypää arvoa alemman merkintähinnan asettaminen voi aiheuttaa yhtiöoikeudellisia ongelmia ja veroseuraamuksia. 

Koska osakeanti voi aiheuttaa muutoksia yrityksen omistussuhteisiin ja on tarkkaan laissa säädelty, kannattaa pienikin anti toteuttaa yhdessä yritysjuristiemme kanssa. Osakeannista kertyneet varat voidaan kirjata osakepääoman korotukseksi tai SVOP-rahastoon. Yleensä varat kirjataan SVOP-rahastoon hallinnollisten ja verotuksellisten etujensa takia. 

Tutustu lisää yritystukiin, niiden myöntämiseen ja hakemiseen sekä miten voit saada tukea investoinnillesi. 

Yritysjuristi tukee pääomarakenteen suunnittelussa ja rahoitustavan valinnassa 

Kokeneet yritysjuristimme tuntevat eri toimialojen yritykset ja ovat apunasi yrityksesi pääomarakenteen suunnittelussa ja rahoitustavan valinnassa. 

Valitsemme kanssasi kustannustehokkaimman ja toteuttamiskelpoisen rahoitusmuodon ja laadimme rahoituskumppanisi edellyttämät dokumentit. 

Tutustu lisää yritysrahoitukseen palveluidemme kautta ja ota yhteyttä. 

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä