Yritystuki – vauhdita yrityksesi liiketoimintaa

Yritystuet ovat julkisia tukia ja avustuksia, joita yrittäjän on mahdollista saada yrityksen elinkaaren eri vaiheissa – niin yritystä perustaessa, toimintaa kehittäessä kuin erilaisia investointeja tehdessä. 

Mihin hankkeisiin voit hakea yritystukea? Tutustu erilaisiin vaihtoehtoihin artikkelissamme. 

Yritystuen myöntäminen 

Yritystukea voidaan myöntää erilaisissa muodoissa, kuten raha-avustuksena, lainana, verohelpotuksena tai takauksena, jossa tuen myöntäjä toimii lainan takaajana. Tukia ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, mutta ne edellyttävät usein omarahoitusta. 

Yritystukia myöntävät esimerkiksi TE-toimistoBusiness Finland (ent. Tekes), ELY-keskukset ja Euroopan unioni. Haettava tuki riippuu yrityksen koosta, toimialasta sekä hankkeen luonteesta.

Yritystukien hakeminen vaatii yleensä huolellista suunnittelua ja dokumentointia sekä rahoituksen myöntäjän ehtojen ja käytäntöjen tuntemista. Kaikissa yritystukien hakemiseen liittyvissä asioissa kannattaakin kääntyä asiantuntevan yritysjuristin puoleen.

Tutustu tarkemmin yritysrahoitus –palveluihimme.

Mihin hankkeisiin yritystukia voi hakea?

Yleisesti ottaen yritystukia voi hakea esimerkiksi konkreettisten investointihankkeiden rahoittamiseen, kuten laitteiden ja koneiden hankintaan tai uuden toimitilan rakentamiseen. 

Tukia voi hakea myös:

  • tuotekehityshankkeiden rahoittamiseen – kuten uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen 
  • patenttien hankintaan
  • liiketoiminnan kehittämishankkeiden rahoittamiseen – kuten markkinoille pääsyyn tai kansainvälistymisen edistämiseen

Eri yritystukia myöntävät tahot ovat usein erikoistuneet tietynlaisten tukien myöntämiseen. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa tukea erityisesti innovaatioihin ja kansainvälistymiseen liittyvissä hankkeissa ja ELY-keskukset puolestaan tarjoavat tukea erityisesti maakuntien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.  

Yrityksiä voidaan tukea yritystukien avulla.

Yritystuet erilaisiin investointihankkeisiin

Investointihankkeet voivat olla puhtaasti aineellisia, kuten uuden koneen hankkiminen tai vanhan toimitilan laajentaminen tai korjaus. Tällaisiin hankkeisiin voi liittyä myös erilaisia lupa- tai rekisteröintimaksuja, joihin on myös mahdollista saada yritystukea. Hankkeet voivat liittyä myös erilaisiin aineettomiin investointeihin, kuten patentti-, tavaramerkki- tai tekijänoikeuksiin sekä erilaisten ohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen.

Varsinkin erilaisten lupa- ja rekisteröintiasioihin sekä aineettomiin oikeuksiin liittyvien tukihakemusten kanssa tarvitaan usein oikeudellista asiantuntemusta. Erilaisiin investointihankkeisiin yritystukia myöntävät ELY-keskukset, paikalliset Leader-ryhmät ja Business Finland. Esimerkkinä voidaan antaa ELY-keskusten myöntämä investointituki, jolla voi kattaa 10–35 % investoinnin kokonaiskustannuksista.

Yritystuet liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus on pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä yritystuki, jolla voidaan kattaa enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista eli yrityksen tulee rahoittaa kehittämishankkeesta itse vähintään puolet. Hankkeen maksimikoko on 200 000 euroa.

Kehittämisavustuksella voidaan kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yritykselle täysin uutta liiketoimintaa. Sillä voidaan rahoittaa esimerkiksi vientiä ja kansainvälistymistä tai auttaa uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämisessä.

Kehittämisavustusta varten yrittäjän tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, johon sisältyy suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Kehittämisavustusta tulee hakea ennen projektin aloittamista.

Kehittämisavustusta ei myönnetä, jos yrityksen toimiala on maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotanto tai maataloustuotteiden jalostus.

Business Finland Oy – tukea yrityksesi toimintaan Suomessa.

Kansainvälisille markkinoille hakeutuvien yritysten tuet

Kansainvälistä kasvua ja uudistumista hakeville yrityksille tukia tarjoaa ensisijaisesti Business Finland. Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä vielä yritystuen hakuvaiheessa olla kansanvälisillä markkinoilla. 

Business Finland – avustusta kansainvälisen markkinaselvityksen tekemiseen 

Business Finland tarjoaa avustusta ja lainaa muun muassa kansainvälisen markkinaselvityksen tekemiseen, yrityksen toimintatapojen uudistamiseen tai erilaisten asiantuntijapalveluiden hankkimista varten.

Tyypillisesti tuen määrä on 25–75 %:n välillä ja loppuosa yrittäjän omarahoitusta. Esimerkiksi Into-rahoitus on vientimarkkinoille tähtääville yrityksille suunnattua rahoitusta, jolla voi kustantaa enintään 50 % projektin kokonaisbudjetista. Avustuksen määrä on korkeintaan 200 000 euroa ja vähintään 15 000 euroa. Into-rahoituksella voi palkata esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan yritykselle teollisoikeuksia koskevan IPR-strategian tai kehittämään yrityksen innovaatiotoimintaa.

Innovaatio-seteli

Business Finlandin myöntämistä tuista voidaan mainita Innovaatioseteli, joka on yrityksen innovaatiotoimintaan liittyviin asiantuntijapalveluihin kohdistuva yritystuki. Innovaatioseteliä voidaan käyttää asianajopalveluihin, kun ne liittyvät esimerkiksi tuotteen kaupallistamiseen liittyviin sopimusasioihin tai patenttihakemuksen tekemiseen.

NIY-rahoitus 

Alle viisi vuotta toimineille startup-yrityksille, joilla on suuri liiketoimintapotentiaali ja jo merkittävää liikevaihtoa, Business Finland tarjoaa NIY-rahoitusta. Rahoitus myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, joista kaksi ensimmäistä on 250 000 euron suuruista avustusta ja kolmannen jakson rahoitus 750 000 euron lainaa. 

Business Finlandin osuus rahoituksesta on enintään 75 prosenttia. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, myyntiin tai ulkopuolisen rahoituksen hankintaan.

Tempo–rahoitus

Pienemmille, alle viisi vuotta toimineille startup-yrityksille, jotka ottavat ensiaskeliaan kohti kansainvälistä kasvua, Business Finland tarjoaa enintään 60 000 euron suuruista Tempo-rahoitusta. Rahoitus voidaan käyttää esimerkiksi tuote- tai palvelukonseptin pilotointiin, kansainvälistymisstrategian tekemiseen, markkinaselvitykseen tai aineettomiin oikeuksiin kuten patentteihin tai tavaramerkkeihin liittyvään selvitykseen.

Business Finlandilta yritystukea haettaessa tulee muistaa, että rahoitus on aina kilpailtua eikä sitä saa automaattisesti, vaikka yritys täyttäisi rahoituksen myöntämisen vähimmäiskriteerit. Yhdessä yritysjuristiemme kanssa huolellisesti laadittu tukihakemus lisää todennäköisyyttä rahoituksen saamiselle. 

Mahdollistetaan yhdessä yrityksesi kannattava liiketoiminta.

Aloittelevan yrittäjän yritystuet

TE-toimiston myöntämä starttiraha on noin 700 euron suuruinen tuki, jota maksetaan enintään 12 kuukauden ajan. TE-toimisto arvioi tuen määrän ja tarpeen aina tapauskohtaisesti. 

Starttiraha on henkilökohtaista veronalaista tuloa ja sillä on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajalta. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi TE-toimisto tarjoaa palkkatukea, jonka suuruus on 30, 40 tai 50 % työntekijän palkkakustannuksista. Palkkatuella on tarkoitus työllistää työttömiä työnhakijoita.

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukia voi saada vaikka ei harjoittaisikaan maataloutta. Tuettavan yrityksen tulee kuitenkin sijaita maaseudulla, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä noin 95 %:a Suomen pinta-alasta. Yrityksen tukikelpoisuuden voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta.

Tukia myöntävät ELY-keskukset ja Leader-ryhmät. Ne myöntävät perustamistukea, investointitukea, tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen ja yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun. 

Yritysjuristimme tarjoavat esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa ja omistajanvaihdoksissa tarvittavaa juridista asiantuntemusta.

Kiinnostuitko? Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Yhteydenotto on maksuton.

Ota yhteyttä